top of page

Grænsesætning: Fra svage til stærke grænserKan du mærke og udtrykke dine egne grænser på en passende måde? Kan du fornemme og respektere andres grænser? Sund grænsesætning er helt essentiel for at have sunde relationer, og forudsætter at du har evnen til at udtrykke et autentisk ja eller nej.


Alligevel kan det her med grænser være supersvært. Især hvis du tidligt i livet har oplevet at dine grænser er blevet overskredet igen og igen, eller hvis du er blevet straffet og udskammet for at give udtryk for dem.


For når du som barn har lært, at dine grænser er forkerte, så kan det være svært at mærke dem og sætte dem som voksen.


Konsekvensen er, at dine grænser derfor fremstår svage og bliver kommunikeret indirekte, hvilket nemt kan skabe en masse kludder i dine relationer.


Her følger syv tegn på svage grænser1. Du har svært ved at træffe beslutninger

Du vender og drejer tingene i evigheder og vægter for og imod, og selv når du langt om længe når frem til en beslutning, bruger du stadig tid og energi på at tænke over, om du alligevel skulle have truffet et andet valg.


Faktisk har du det bedst, hvis andre træffer beslutningerne for dig, for så er der heller ikke nogen, der kan klandre dig, hvis beslutningen viser sig at være knap så god, men det betyder også, at du let kommer til at overskride dine egne grænser, når du navigerer efter andre menneskers kompas i stedet for dit eget.


2. Du pleaser

Det er vigtigere for dig at andre har det godt, end at du selv har det godt, og du gør det nærmest til en mission at sørge for at opretholde den gode stemning. Fx ved at hjælpe med noget, du egentlig ikke gider hjælpe med, eller ved at sige ja til ting, du mest har lyst til at sige nej til.


Det kan være fordi, du er bange for ikke at blive spurgt igen, hvis du siger nej.


Det kan være, fordi du inderst inde er du bange for at blive forladt, at du hellere vil forlade dig selv ved at undlade at sætte en grænse og sige nej. For tænk nu hvis du skuffer andre, og de så trækker sig fra dig.


Det kan også være, at du pleaser så meget, at du slet ikke kan mærke, hvad du selv har lyst til, og derfor bare per automatik gør det, de andre vil.


Du håber, at andre vil give dig anerkendelse og kærlighed som belønning for din indsats og bliver skuffet, såret og/eller vred, hvis ikke det sker, men det fortæller du ikke til folk. De skal selv regne det ud.3. Oversharing

Du fortæller meget hurtigt meget personlige, private og intime detaljer om dig selv til folk, uden at have gjort dig klart, om I har en relation, der kan bære det.


Du får ikke spurgt dig selv, om det er sundt for dig at dele så meget af dig selv med den anden, eller om du kan regne med at den anden passer godt på det, du deler.


Der kan være flere grunde til at du (ubevidst) benytter dig af denne strategi. En af dem kan være at du har svært ved at rumme dine egne følelser, uro og smerte indeni, og derfor lægger du det over på den anden, så det er den anden, der får ansvaret for at regulere og rumme dine følelser, men det kan også være, du har et ønske om at I skal connecte og komme tæt på hinanden meget hurtigt, uden at have overvejet om den anden ønsker det samme.


4. Du overskrider andres grænser

I forlængelse af det med oversharing opdager du måske ikke, at du kommer til at overskride andre menneskers grænser, for det er ikke sikkert, de viser dig, at de føler sig intimiderede og forlegne, når du deler dybt personlige ting om dig selv, som de ikke har bedt om.


Men ofte kommer det til udtryk ved at de trækker sig fra dig, hvilket måske får dig til at skrue endnu mere op uddelingen af intime detaljer for at forsøge at skabe det tætte bånd, du så gerne vil have, hvilket så resulterer i, at de trækker sig helt, og så står du alene tilbage og føler dig dum, fordi du har vendt vrangen ud på dig selv til nogen, som du håbede ville være der for dig, men som ikke er det.


5. Du overskrider dine egne grænser

I lille skala kan det være, du laver fx en aftale med dig selv om, at du fra mandag vil holde op med at spille tåbelige spil på mobilen, men mandag aften finder du alligevel dig selv siddende og spille på anden time, og på den måde sender du et signal til dig selv om, at de aftaler du laver med dig selv ikke er værd at respektere.


I stor skala kan det være, du går du med til seksuelle aktiviteter, du egentlig ikke har lyst til, fordi du tror, at du så vil få den kærlighed og påskønnelse, du higer efter, og når det så går op for dig, at det ikke sker, føler du dig ydmyget og udnyttet.


6. Du lader folk behandle dig dårligt

Måske har du rent faktisk givet udtryk for, hvad du vil og ikke vil være med til, men så oplever du, at det ikke bliver respekteret, og så gør du… ingenting.


En ting er at kommunikere sin grænse, men hvis du ikke får gjort op med dig selv, hvad konsekvensen skal være, når dine grænser overskrides, så har du faktisk ikke sat en rigtig grænse. For hvis folk oplever, at der alligevel ikke er nogen vægt bag dine ord, så giver du dem carte blanche til at behandle dig dårligt.


7. Voldsom vrede, frustration og passiv-aggressivadfærd

Hvis du gang på gang ikke får sagt fra i tide, og dermed lader folk overskride dine grænser kan du opleve at få voldsomme vredesudbrud, som udefra set kan virke helt ude af proportioner med det, der udløste vreden.


Det kan også være, at din vrede bliver rettet mod en anden, end den du i virkeligheden er vred på.

Fx den irriterende bilist, der ikke holder til højre eller ekspedienten, der er for langsom, ligesom vreden også kan vendes mod dig selv.


Mange af os har lært, at vrede er en grim følelse, vi helst skal undgå og som skal gemmes væk, men vrede er en grundfølelse alle mennesker har, og den er lige så legitim som alle andre følelser, og hvis den bliver undertrykt for meget og for længe, så kan den vise sig som passiv-aggressiv adfærd, hvor du i stedet for at kommunikere direkte, forventer at andre kan læse dine tanker.


Så i stedet for at bruge vreden konstruktivt, bliver den destruktiv.


At gå fra svage til stærke grænser

Vrede er vigtig i forhold til at kunne sætte grænser, fordi den er et signal om, at vores grænse er overskredet. Derfor er det essentielt at lære at bruge vreden konstruktivt.


Det kan du gøre ved at øve dig i at mærke vreden i kroppen i stedet for at lukke af for den.

Hvor sidder den? Hvordan føles den?


Det kan være svært, hvis man har lært, at ens vrede er farlig og forkert, men det kan tage noget af brodden, hvis du minder dig selv om, at din vrede rent faktisk er der for at hjælpe dig og ikke for at sabotere dig. Den vil dig det godt.


Når du så har identificeret følelsen af vrede i kroppen, kan du spørge dig selv, hvad der skete lige inden, du mærkede den, for det er et signal om, at dér, er der en grænse.


Herfra kan du øve dig i at give udtryk for grænsen, for når du får sagt fra, sagt nej, sagt stop med det samme, så vil du med stor sandsynlighed også kunne gøre det på en ordentlig og respektfuld måde i stedet for at eksplodere i et raseriudbrud, fordi du ikke fik sat grænsen de første 15 gange, den blev overtrådt.


Du kan også gøre dig overvejelser om, hvordan du vil forholde dig, hvis du oplever at dine grænser ikke bliver respekteret, og det kan der være stor forskel på alt efter situationen, men det er uanset hvad nogle gode tanker at gøre sig.


Hvad er dine værdier?

Et andet aspekt i forhold til grænsesætning handler om dine værdier. Hvad er vigtigt for dig i livet?

Er det personlig udvikling, kærlighed, loyalitet, sundhed, parforhold, karriere, familie, passion, autenticitet, tryghed, frihed eller noget helt andet?


At identificere dine værdier er vigtigt i forhold til grænsesætning, fordi det tvinger til at mærke efter, hvem du er, hvad du står for, hvad du vil og hvad der er vigtigt for dig, og når du ved det, vil det også føles nemmere for dig at sætte sunde grænser.


Gevinsten ved sund grænsesætning

Personlige grænser er med til at definere, hvem man er, hvad man står for og hvad man vil og ikke vil acceptere. Derfor er der også en enorm frihed i at kende sine grænser og i at kunne sætte dem på en passende måde.


Det kræver mod, færdigheder, erkendelse og selverkendelse at kunne sige til og fra og sætte grænser, men gevinsten er også at det åbner op for ægte forbundethed og kontakt.


Når andre ved, hvor de har dig, vil de også have lettere ved at respektere dig, og du vil selv føle dig mere tryg og afslappet sammen med andre, fordi du ikke længere er bange for at blive behandlet dårligt eller presset til noget, du ikke vil være med til.

bottom of page